Link Video

 

Cửa Tự Động:

Cổng Tự Động Công Trình 1:          https://www.youtube.com/watch?v=fUVrVMqNJZY

Cổng Tự Động Công Trình 2:          https://www.youtube.com/watch?v=5BjDc2LDPrA

 

 

Lớp Đàn Organ:

Chơi đàn Organ: https://www.youtube.com/watch?v=xaqXLTa6VV8

Bài Kiểm Tra Tháng 09_10_11-2016:

Bài KTra tháng 11_Organ Minh Nhi: https://www.youtube.com/watch?v=ETqLEpgiwAY

Bài KTra tháng 11_Organ Minh Anh: https://www.youtube.com/watch?v=gkDhqvQVemU&feature=youtu.be

Bài KTra tháng 11_Organ Minh Ánh: https://www.youtube.com/watch?v=77ltPoWWk8g&feature=youtu.be

Bài KTra tháng 11_Organ Vy Khoa:  https://www.youtube.com/watch?v=Fpl1z-DHxxo&feature=youtu.be

Bài KTra tháng 11_Organ Tú Khoa:  https://www.youtube.com/watch?v=kI7lOU6VdJ0&feature=youtu.be

Bài KTra tháng 2_Organ Thùy Trang: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VPFZJyjyO1E

 Lớp Đàn Guitar:

Link video các bạn học tại lớp:       https://www.youtube.com/watch?v=wgbyJSGpB84

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=wYHQ8vrjl8o&feature=youtu.be

 

Mô Hình Học Anh Văn Thiếu Nhi:    

   Học Nhóm:                             https://www.youtube.com/watch?v=_fkH3a9x3qs&feature=youtu.be

   Hình Thức dạy kèm                 https://www.youtube.com/watch?v=Td60UQIKpEY&feature=youtu.be

 

 

Top