Kinh doanh sản phẩm

Sơ đồ tổng thế hệ thống cho nhà máy, khu công nghiệp

Điểm nổi bật của giải pháp

  • Kiểm soát vào ra khu vực giám sát

Truy nhập vào ra tại các cửa, các lối vào ra

Giao diện giám sát các truy nhập vào ra tại trung tâm

Tìm kiếm dữ liệu truy nhập

Giao diện in báo cáo sự kiện

  • Tích hợp hệ thống báo động

  • Tự động sao lưu dữ liệu

  • PTZ- tại khu vực giám sát

 

  • PTZ – tại phòng trung tâm

Sử dụng bàn điều khiển PTZ: Quản trị hệ thống có quyền PTZ cao hơn nhân viên bảo vệ

  • Tăng dung lượng bộ nhớ trong

  • Khi xảy ra sự cố và sau khi xảy ra sự cố

Click và Live View khu vực xảy ra sự cố

Đưa ra các cảnh báo

Top