Download

DOWNLOAD TÀI LIỆU 

 

Link thi thử Tin Học :

=> http://phuongnam_thi.citd.vn ( đăng nhập bằng Google Chrome, thí sinh tranh thủ làm để hết hạn nhé)

Đổi Các đơn vị GB, MB .... trực tuyến:      Click Tại Đây.