Kinh doanh sản phẩm

Công Ty TNHH Thuận Phong Lâm Đồng với các giải pháp tối ưu được tin cậy triển khai trên toàn thế giới.

Công trình tiêu biểu gần nhà máy rượu vĩnh tiến , nhà máy café Thúy  Thuận Tà Nung

Phần V: Giải pháp giám sát khu công nghiệp, nhà máy

Các giải pháp bao gồm:

Phần I:                 Giải pháp giám sát ngân hàng

Phần II:                Giải pháp giám sát đô thị

Phần III:               Giải pháp giám sát trường học

Phần IV:               Giải pháp giám sát bệnh viện

Phần V:                Giải pháp giám sát nhà xưởng, khu công nghiệp

Phần VI:               Giải pháp giám sát các cửa hàng, trung tâm thương mại

Mục tiêu xây dựng giải pháp:

-          Tăng năng suất: Truy cập trực tiếp, xem và ghi hình; theo dõi quá trình sản xuất phẩm, quá trình làm việc của nhân viên.

-          Tăng cường an ninh: Tự động cảnh báo khi có đối tượng đi vào khu vực cấm, đảm bảo an toàn cho người lao động, xác định sớm các nguy cơ phạm tội, ghi lại bằng chứng khi có sự cố, chống mất cắp nguyên liệu và hàng hóa…

-          Điều khiển truy nhập cần thiết, tích hợp với hệ thống báo động – báo cháy, cảnh báo sớm và cảnh báo tức thì khi có sự cố, điều khiển PTZ, sao lưu dữ liệu, luôn luôn hiển thị hình ảnh dạng điểm nóng tại các khu vực quan trọng… 

Top