Kinh doanh sản phẩm

Công Ty TNHH Thuận Phong Lâm Đồng cùng với các giải pháp tối ưu được tin cậy triển khai trên toàn thế giới. Phần IV: Giải pháp giám sát bệnh viện

Công trình tiêu biểu gần đây Trung Tâm Y tế Lạc Dương

Các giải pháp bao gồm:

Phần I:                 Giải pháp giám sát ngân hàng

Phần II:                Giải pháp giám sát đô thị

Phần III:               Giải pháp giám sát trường học

Phần IV:               Giải pháp giám sát bệnh viện

Phần V:                Giải pháp giám sát nhà xưởng, khu công nghiệp

Phần VI:               Giải pháp giám sát các cửa hàng, trung tâm thương mại

Mục đích giải pháp:

-          Tăng cường an ninh tổng thể và an toàn

-          Nâng cao năng suất lao động

-          Ngăn chặn các hành vi đút lót

-          Giải quyết tranh chấp trong quá trình làm việc

Phương án sử dụng Mainconsole + NVR Mini2 + CMS

Sơ đồ hệ thống sử dụng Mainconsole + NVR Mini2 + CMS

Khi bệnh nhân gọi y tá, bác sĩ (mũi tên màu xanh) và khi có tín hiệu cấp cứu, sự cố (mũi tên màu đỏ)

Giải pháp sử dụng NVR Titan

Sơ đồ hệ thống sử dụng NVR Titan

Ngay lập tức hiển thị tín hiệu trên eMap và cửa sổ Live View

Hành động ngay lập tức khi nhận được chỉ thị từ trung tâm điều khiển

Top