Kinh doanh sản phẩm

Thứ ba, 26 Tháng 5 2020 01:32

DỮ LIỆU BÀI TẬP

 

ÔN LUYỆN  TIN HỌC

(KHÓA HỌC THÁNG 06/2022)

TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download dữ liệu hình ảnh Powerpoint 

 

 

 

LƯU BÀI TẬP HỌC VIÊN 

 

 

 

 

Liên hệ: 02633.909.400 – 0986.91.86.86 - 0989 605 492 

Hồ sơ nộp tại văn phòng: 266 Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt Lâm Đồng.

Top