Kinh doanh sản phẩm

Công Ty TNHH Thuận Phong Lâm Đồng cùng với các giải pháp tối ưu được tin cậy triển khai trên toàn thế giới. Phần I: Giải pháp giám sát đô thị

Công trình demo Khu Phố Lâm Viên F9 Đà Lạt

Các giải pháp bao gồm:

Phần I:                 Giải pháp giám sát ngân hàng

Phần II:                Giải pháp giám sát đô thị

Phần III:               Giải pháp giám sát trường học

Phần IV:               Giải pháp giám sát bệnh viện

Phần V:                Giải pháp giám sát nhà xưởng, khu công nghiệp

Phần VI:               Giải pháp giám sát các cửa hàng, trung tâm thương mại

Giám sát đô thị - Giám sát công cộng

Phương án 1: Sử dụng Main Console + CMS

Cấu hình tại các nút giao thông

Cấu hình kết nối tạo các khu vực

Cấu hình trung tâm giám sát tại các cơ quan công an, cảnh sát

Giám sát tập trung nhiều điểm trong thành phố, nhiều thành phố thông qua mạng cục bộ

Phương án 2: Sử dụng VNR Mini2 + CMS

Cấu hình sử dụng NVR Mini2 + CMS

Phương án 3: Sử dụng NVR Titan

Cấu hình chung sử dụng NVR Titan

Lưu trữ cho hệ thống giám sát công cộng

Một số hình ảnh triển khai tại Suwon - Hàn Quốc

 

 

Top