Kinh doanh sản phẩm

Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 07:07

Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao

Chứng Chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao

1.Đối tượng học viên:
Học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, cơ quan....
2. Nội dung:
Theo Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm các module như sau:
  => Chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao gồm 9 modul được áp dụng
    -   Modul 1    Xử lý văn bản nâng cao
    -   Modul 2    Xử lý bảng tính nâng cao
    -   Modul 3    Sử dụng trình chiếu nâng cao
    -   Modul 4    Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
    -   Modul 5    Thiết kế đồ họa hai chiều
    -   Modul 6    Biên tập ảnh   
    -   Modul 7    Biên tập trang thông tin điện tử
    -   Modul 8    An toàn, bảo mật thông tin
    -   Modul 9    Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

3. Thời gian học: 
-   Khai giảng hàng tuần
-   Thời gian học vào buổi tối 17-21g thứ 6, thứ 7 hàng tuần
-   Chủ nhật: 14h-16h
4. Học phí và lệ phí: 


5. Thời gian tổ chức thi: Sau khi kết thúc khóa học
6. Hồ sơ đăng ký dự thi: Đơn đăng ký dự thi theo mẫu; 02 bản sao Chứng minh nhân dân, 04 tấm hình 3x4 (chụp không quá 3 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi).
7. Chứng chỉ:
Học viên có kết quả đạt sẽ được nhận Chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc nâng cao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên hệ: 0633.909.400 – 0986.91.86.86

Top